El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes -com la de serveis esportius-.

2. Altres fonts d'ingressos

La recaptació local se complementa amb les transferències i subvencions de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya (entitats encarregades de recaptar ingressos com l'IVA i o l'IRPF).

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Ingressos

Ingressos executats

Ingressos pressupostats

Despeses

Despeses executades

Despeses pressupostades

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2023. La taxa d'inflació anual és la variació interanual al mes de desembre.